WYGRAJ


 • BEZPŁATNE 3-MIESIĘCZNE CZŁONKOSTWO

 • PAKIET TRENINGÓW PERSONALNYCH

 • NAGRODY OD PARTNERÓW

 • PAKIET MASAŻY


Czy wiesz, że…


Aż 58% dorosłych Polaków ma nadwagę, co plasuje nas powyżej europejskiej średniej.
W ciągu ostatnich dwóch lat 42% Polaków przybrało na wadze średnio 5,7 kg.
43% dorosłych Polaków nie realizuje minimalnego poziomu aktywności(300 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego w tygodniu).
ok. 42 proc. Polaków zauważa u siebie pogorszenie kondycji psychicznej przez COVID-19.
 • Chcesz coś zmienić, ale nie wiesz jak?

 • A może brakuje Ci motywacji?

 • Chcesz poprawić swoją kondycję i wydolność?

 • Próbujesz stracić zbędne kilogramy, ale nie widzisz efektów?

 • Chcesz poznać pasjonatów zdrowego stylu życia?

Przejdź metamorfozę

 • Przyjdź do klubu lub zapisz się przez formularz on – line

 • Wypełnij ankietę

 • Do 07.10.22 r. zgłoś się do jednego z naszych trenerów na pomiary

 • weź udział w konkursie

Wypełnij formularz

Informacja o danych osobowych

Informacja o danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma P.H.U Pol Impex sp.j. Polakowski adres prowadzonej działalności gospodarczej: ul. Armii Krajowej , lok. 2, 10- 072 Olsztyn, NIP: 7391008698.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową o świadczenie usług fitness. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora jest:
 1. świadczenie usług fitness oraz usług poprawiających kondycję fizyczną
 2. monitorowanie czasu spędzonego na terenie klubu oraz liczby wejść,
 3. możliwość kierowania propozycji w zakresie lepszego rozwoju fizycznego,
 4. możliwość zastosowania i proponowania rabatów, czy promocji,
 5. analiza wyników kondycyjnych oraz zdrowotnych w celu podjęcia konkretnych działań i określenia postępów w zakresie rozwoju fizycznego,
 6. Przetwarzanie danych biometrycznych.
 1. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym. 
  1. Wymóg ustawowy podania danych osobowych wynika z charakteru usług świadczonych na Pani/Pana rzecz – sprzedaż karnetów bądź wejść jednorazowych odnosi się do konkretnie oznaczonej osoby. Liczba wejść oraz cena za możliwość korzystania z usług uzależniona jest tego, kto korzysta z danych usług, jak intensywnie oraz w jakim jest wieku, wobec czego konieczne jest ustalenie danej osoby poprzez jej dane osobowe. Analiza wyników kondycyjnych oraz zdrowotnych pomoże w ocenie Pani/Pana postępów w zakresie rozwoju fizycznego i umożliwi zaproponowane odpowiedniej gamy ćwiczeń.
  2. Przy dokumentowaniu sprzedaży usług na Pani/Pana rzecz fakturą VAT, Administrator zobowiązany jest uzyskać od Pani/Pana dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. 
 2. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
 3. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi objętych umową, jak również dane będą przechowywane przez okres funkcjonowania Klubu, aby uniemożliwić korzystanie z już wykorzystanych promocji. 
 4. Klub informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
 1. Podmiotom księgowym współpracującym z Administratorem,
 2. Prawnikom współpracującym z Administratorem,
 3. Podmiotom informatycznym i podmiotom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Klubu,
 4. Firmom kurierskim i pocztowym. 
 1. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych. 
 2. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu sprzedaży zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

_______________________________

Regulamin konkursu

                     REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ 3-MIESIĘCZNĄ METAMORFOZĘ

§ 1.
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art.384 Kodeksu Cywilnego, określa zasady uczestnictwa w programie „WYGRAJ 3-MIESIĘCZNĄ METAMORFOZĘ” realizowanym przez Organizatora BODY PERFECT FITNESS WELLNESS & SPA, ul. Kętrzyńskiego 5 10-506 Olsztyn.
Celem konkursu jest promocja zdrowego stylu życia oraz usług oferowanych przez Organizatora.
§ 2.
Uczestnictwo w konkursie osób posiadających karty partnerskie
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez Uczestnika ankiety on line na stronie: www.bodyperfect.com.pl i pojawienie się w Klubie Body Perfect najpóźniej do dnia 07.10.2022 r. celem zrobienia pomiarów i analizy składu ciała.
Uczestnikiem może zostać osoba, która ma ukończone 16 lat, posiadająca karnet, kartę partnerską lub jednorazowe wejście do obiektu.
Prawo do udziału w konkursie przysługuje osobom fizycznym, które ukończyły 16 lat, z wyłączeniem pracowników Organizatora, stałych współpracowników oraz ich rodzin. Pod pojęciem rodziny rozumie się rodziców, rodzeństwo oraz dzieci pracownika lub stałego współpracownika.
Konkurs rozpoczyna się dnia 14.09.2022 i trwa do 08.10.2022 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednocześnie akceptacją Regulaminu Konkursu i regulaminu klubu.
§ 3.
Organizator konkursu
1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczestników konkursu.
2. Organizator konkursu może usunąć uczestnika z Listy Uczestników Konkursu z powodu złamania postanowień Regulaminu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o uczestnikach konkursu jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, radia w Internecie oraz telewizji.
4. Organizator może odmówić osobie chętnej prawa uczestnictwa w konkursie bez podania przyczyny.
§ 4.
Zwycięzca konkursu i nagrody
1. Spośród wszystkich Uczestników konkursu, komisja złożona z przedstawicieli Organizatora wybierze dwie osoby (jedną kobietę i jednego mężczyznę), których odpowiedź na Pytanie konkursowe uzna za najciekawszą. W ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) motywacja do wzięcia udziału w konkursie, powody, dla których Uczestnik chciałby przejść metamorfozę, gotowość do zmiany stylu życia oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych.
3. Wybór Laureatów nastąpi do dnia 10.10.2022 r.
4. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, Laureaci zostaną telefonicznie poinformowani o wygranej.
2. Nagrodą główną w konkursie są: bezpłatne trzymiesięczne członkostwo w Klubie Body Perfect, pakiet treningów personalnych, treningi grupowe, konsultacje.
Nagroda główna zostanie ufundowana przez Body Perfect Fitness Wellness & SPA ul. Kętrzyńskiego 5, 10-506 Olsztyn.
3. Nagrody dodatkowe ufundowane przez partnerów akcji.
4. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Body Perfect w celu reklamowym w prasie ,mediach, stronie internetowej klubu oraz facebooku i instagramie w czasie trwania konkursu oraz przez jeden rok od dnia zakończenia..
5. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego z tytułu wygranej w konkursie „WYGRAJ 3-MIESIĘCZNĄ METAMORFOZĘ” obliczonego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 z pozn. zm.) pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
www.bodyperfect.com.pl tel: 89 612 97 97 , Ul. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn