• Wspólne treningi

  Treningi, campy, warsztaty zwiększą Twoją motywację

 • Utrata zbędnych kilogramów

  Problem otyłości i depresji staje się coraz bardziej widoczny

 • Zmiana nawyków

  Walczymy nie tylko z otyłością, ale przede wszystkim ze złymi nawykami

 • Dawka motywacji

  Dzięki dawce motywacji dostarczanej przez naszych trenerów oraz partnerów łatwiej osiągnąć upragniony cel


Czy wiesz, że…


Aż 58% dorosłych Polaków ma nadwagę, co plasuje nas powyżej europejskiej średniej.
W ciągu ostatnich dwóch lat 42% Polaków przybrało na wadze średnio 5,7 kg.
43% dorosłych Polaków nie realizuje minimalnego poziomu aktywności(300 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego w tygodniu).
ok. 42 proc. Polaków zauważa u siebie pogorszenie kondycji psychicznej przez COVID-19.
 • Chcesz coś zmienić, ale nie wiesz jak?

 • A może brakuje Ci motywacji?

 • Chcesz poprawić swoją kondycję i wydolność?

 • Próbujesz stracić zbędne kilogramy, ale nie widzisz efektów?

 • Czujesz potrzebę zmian i poznania pasjonatów zdrowego stylu życia?


Nadwaga jest coraz bardziej  powszechnym zjawiskiem głównymi przyczynami jest brak aktywności fizycznej i zła dieta.

Jak wskazują wyniki badań naukowych, aktywność fizyczna promuje pozytywne zmiany w stanie zdrowia psychicznego i umiejętność radzenia sobie ze stanami depresyjnymi.

Celem prowadzonej przez nas akcji jest budowanie świadomości zdrowego i aktywnego  stylu życia.

Poprawa stanu zdrowia, kondycji fizycznej, wyglądu i samopoczucia.

Skuteczne zrzucenie zbędnych kilogramów, a także na nauczenie się prawidłowych nawyków żywieniowych, motywacja i wsparcie to główne elementy akcji Odchudzamy Olsztyniaków.Odchudzamy Olsztyniaków to program, który realizujemy od 2012 roku.

Walczymy nie tylko z otyłością, ale przede wszystkim ze złymi nawykami mieszkańców Olsztyna.

Staramy się zachęcić ich do aktywności fizycznej oraz zmiany nawyków żywieniowych, dzięki czemu poprawia się ich samopoczucie, kondycja i przede wszystkim – stan zdrowia.

Dzięki dawce motywacji dostarczanej przez naszych trenerów oraz partnerów łatwiej osiągnąć upragniony cel.

Wyrobione przez 100 dni nawyki sprawią, że nasi podopieczni nie tylko wkroczą w sezon wakacyjny w lepszej formie, ale także będą mogli utrzymać ją na dłużej.Problem otyłości i depresji staje się coraz bardziej widoczny, a duża część Polaków ma ogromny problem z utrzymaniem motywacji, przez co ich styl życia ulega pogorszeniu.

Choroby cywilizacyjne stają się coraz większym zagrożeniem dla współczesnego społeczeństwa.

Życie w ciągłym pośpiechu, pełne bodźców stresowych, złe odżywianie się, praca umysłowa, a także zmiany klimatyczne i sięganie po używki to przyczyna powstawania dolegliwości, które często prowadzą do skrócenia długości życia lub znacząco obniżają jego jakość.

Wprowadzając zmiany w naszym trybie życia możemy uniknąć niektórych schorzeń, a także znacząco przedłużyć sobie życie.

Wygraj atrakcyjne nagrody i świetny wygląd.


 • Przyjdź do klubu lub zapisz przez formularz on – line

 • Wypełnij ankietę

 • Zrób pomiary

 • Zacznij trenować

 • Bierz aktywny udział w spotkaniach i warsztatach

Wypełnij formularz

Informacja o danych osobowych

Informacja o danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma P.H.U Pol Impex sp.j. Polakowski adres prowadzonej działalności gospodarczej: ul. Armii Krajowej , lok. 2, 10- 072 Olsztyn, NIP: 7391008698.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową o świadczenie usług fitness. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora jest:
 1. świadczenie usług fitness oraz usług poprawiających kondycję fizyczną
 2. monitorowanie czasu spędzonego na terenie klubu oraz liczby wejść,
 3. możliwość kierowania propozycji w zakresie lepszego rozwoju fizycznego,
 4. możliwość zastosowania i proponowania rabatów, czy promocji,
 5. analiza wyników kondycyjnych oraz zdrowotnych w celu podjęcia konkretnych działań i określenia postępów w zakresie rozwoju fizycznego,
 6. Przetwarzanie danych biometrycznych.
 1. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym. 
  1. Wymóg ustawowy podania danych osobowych wynika z charakteru usług świadczonych na Pani/Pana rzecz – sprzedaż karnetów bądź wejść jednorazowych odnosi się do konkretnie oznaczonej osoby. Liczba wejść oraz cena za możliwość korzystania z usług uzależniona jest tego, kto korzysta z danych usług, jak intensywnie oraz w jakim jest wieku, wobec czego konieczne jest ustalenie danej osoby poprzez jej dane osobowe. Analiza wyników kondycyjnych oraz zdrowotnych pomoże w ocenie Pani/Pana postępów w zakresie rozwoju fizycznego i umożliwi zaproponowane odpowiedniej gamy ćwiczeń.
  2. Przy dokumentowaniu sprzedaży usług na Pani/Pana rzecz fakturą VAT, Administrator zobowiązany jest uzyskać od Pani/Pana dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. 
 2. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
 3. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi objętych umową, jak również dane będą przechowywane przez okres funkcjonowania Klubu, aby uniemożliwić korzystanie z już wykorzystanych promocji. 
 4. Klub informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
 1. Podmiotom księgowym współpracującym z Administratorem,
 2. Prawnikom współpracującym z Administratorem,
 3. Podmiotom informatycznym i podmiotom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Klubu,
 4. Firmom kurierskim i pocztowym. 
 1. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych. 
 2. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu sprzedaży zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

_______________________________

Regulamin konkursu

                                         REGULAMIN KONKURSU „Odchudzamy Olsztyniaków X

§ 1.

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art.384 Kodeksu Cywilnego, określa zasady uczestnictwa w programie „Odchudzamy Olsztyniaków” realizowanym przez Organizatora BODY PERFECT FITNESS WELLNESS & SPA, ul. Kętrzyńskiego 5 10-506 Olsztyn.

Celem konkursu jest budowanie świadomości zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia oraz zachęcenie jak największej liczby osób do pozbycia się nadwagi, co przyczyni się do poprawy ich zdrowia, kondycji fizycznej, wyglądu i lepszego samopoczucia.

§ 2.

Uczestnictwo w konkursie osób posiadających karty partnerskie

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie się Uczestnika w recepcji klubu lub wypełnienia ankiety on line na stronie: www.bodyperfect.com.pl.

2. Uczestnikiem może zostać osoba, która ma ukończone 16 lat, posiadająca karnet, kartę partnerską lub jednorazowe wejście do obiektu.

3. Prawo do udziału w konkursie przysługuje osobom fizycznym, które ukończyły 16 lat, z wyłączeniem pracowników Organizatora, stałych współpracowników oraz ich rodzin. Pod pojęciem rodziny rozumie się rodziców, rodzeństwo oraz dzieci pracownika lub stałego współpracownika.

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 04.03.2022, zakończenie odbędzie się 11.06.2022.

5. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednocześnie akceptacją Regulaminu Konkursu i regulaminu klubu.

6. Uczestnicy konkursu w ramach konkursu mają zapewnioną:

– opiekę instruktorów oraz trenerów,

– możliwość korzystania z siłowni, zajęć zorganizowanych oraz strefy wellness,

– pomiary i analizę składu ciała,

– warsztaty motywacyjne, żywieniowe i treningowe,

– porady i konsultacje żywieniowe,

7. Uczestnik w czasie trwania konkursu może korzystać z dowolnych form aktywności poza klubem.

§ 3.

Organizator konkursu

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczestników konkursu.

2. Organizator konkursu może usunąć uczestnika z Listy Uczestników Konkursu z powodu złamania postanowień Regulaminu.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o uczestnikach konkursu jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, radia w Internecie oraz telewizji.

4. Organizator może odmówić osobie chętnej prawa uczestnictwa w konkursie bez podania przyczyny.

§ 4.

Zwycięzca konkursu i nagrody

1. Konkurs „Odchudzamy Olsztyniaków X” wyłoni: zwycięzców, którzy osiągną najlepsze efekty poprawy swojej sylwetki oraz wyglądu.

W kategoriach: kobieta i mężczyzna – I, II, III miejsce.

2. Nagrodą główną w konkursie są:

I miejsce: Roczne członkostwo w klubie, pakiet suplementów oraz nagrody od partnerów akcji.

II miejsce: 6 miesięcy członkostwa w klubie oraz nagrody od partnerów akcji.

III miejsce: 3 miesiące członkostwa w klubie oraz nagrody od partnerów akcji.

Nagroda główna zostanie ufundowana przez Body Perfect Fitness Wellness & SPA ul. Kętrzyńskiego 5, 10-506 Olsztyn.

3. Nagrody dodatkowe ufundowane przez partnerów akcji.

4. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Body Perfect w celu reklamowym w prasie ,mediach, stronie internetowej klubu oraz facebooku i instagramie w czasie trwania konkursu oraz przez jeden rok od dnia zakończenia..

5. W przypadku gdy więcej niż jedna osoba w danej kategorii osiągnie najlepszy rezultat, zwycięzca zostanie wyłoniony przez powołaną komisję.

6. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego z tytułu wygranej w konkursie „Odchudzamy Olsztyniaków” obliczonego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 z pozn. zm.) pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

www.bodyperfect.com.pl tel: 89 612 97 97 , Ul. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn